MBTI osobnostní test, test osobnosti

     
Tento test již vyzkoušelo
134959 návštěvníků

Vyhodnocení testu:

Vyhodnocené skóre v tabulce určuje rozdíl procentuální preference jednotlivých dvojic vlastností. Prefrenčními dvojicemi jsou Extroverze a Introverze, Smysly a Intuice, Myšlení a Cítění, Usuzování a Vnímání.
Zodpovězeno otázek*: 56 / 56
Osobnostní typ: ENT(F)P
Skóre: E(+57%) N(+71%) T(F)(+0%) P(+57%)
Temperament: NT(F)
Zobrazení dosažených bodů pro jednotlivé vlastnosti. Každá vlastnost může dosahovat maximálně 14 bodů. Celkový počet bodů je roven počtu zodpovězených otázek.

Procentuální rozdělení jednotlivých preferenčních dvojic:

E/I
S/N
T/F
J/P
*Bez vyplnění všech odpovědí může být vyhodnocení nepřesné. Doplnit chybějící odpovědi můžete po stisknutí tlačítka "Zpět" ve vašem prohlížeči.

Informace o MBTI a jednotlivých osobnostních typech:

http://ografologii.blogspot.cz/2007/11/mbti-typologie.html
http://www.mujtyp.cz/
http://cs.wikipedia.org
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=16-typu-a-sexualita&cisloclanku=2009020003
http://stainerconsulting.cz/mbti/Informace_o_osobnostnich_typech.php
http://keirsey.com/

Naměřené statistiky

Souhrnné zastoupení jednotlivých typů v populaci naměřených na stp.skeletus.com (atualizováno 1x denně). Byly odfiltrovány nepřesné osobnostní typy.

Rozlozeni osobnostnich typu v populaci dle namerenych vysledku na spt.skeletus.com
Do budoucna chystáme zveřejnění podrobnějších statistik s rozdělením na pohlaví a věkovou skupinu.