MBTI osobnostní test, test osobnosti

     
Tento test již vyzkoušelo
138892 návštěvníků
1) Raději:
řeším nový a komplikovaný problém
pracuji na něčem, co jsem již dělal/a dříve nebo co znám z minula
2) Rád/a:
pracuji sám/a v tichém prostředí
jsem tam, kde "se něco děje"
3) Při posuzování jiných se řídíte spíše:
trvalými zákonitostmi než okamžitými okolnostmi
okamžitými okolnostmi než trvalými zákonitostmi
4) Máte sklon vybírat si:
spíše pečlivě
poněkud impulsivně
5) Ve společnosti, na večírku apod. se bavíte zpravidla:
s několika málo lidmi, které dobře znáte
s mnoha lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec
6) Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše:
zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku
zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě
7) Předpokládejte, že jste manažer/ka a potřebujete přijmout svého asistenta. Jak byste asi postupval/a?
Uvažoval/a, jak se vaše dvě osobnosti shodnou nebo budou doplňovat.
Zvažoval/a soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi.
8) Když na něčem pracujete:
raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru
raději ponecháváte konec otevřený až do poslední chvíle pro případné změny
9) Na večírcích, ve společnosti:
se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte
odcházíte co nejdříve, zdržíte se jenom, abyste naurazili, protože příliš moho lidí kolem vás vás vyčerpává
10) Zajímá vás více:
to, co bylo a co je
co není a mohlo by být
11) Když poslouchám, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokouším
vztáhnout to na své vlastní zkušenosti a porovnávat, zda to odpovídá
objektivně to zhodnotit a analyzovat
12) Když na něčem pracuji, mám raději
mít o všem přehled a udržet si věci pod kontrolou
zkoušení různých možností
13) Když mi zazvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle
to považuji za rušení
nevadí mi ho zvednout
14) Je horší:
mít hlavu v oblacích
držet se při zemi
15) Ve vztahu k ostatním jste spíše:
objektivní
osobní
16) Vadí vám více, když
je více věcí rozpracovaných
když je už všechno hotovo
17) Když někam telefonujete:
nebojíte se, že na něco zapomenete
připravíte si, co budete říkat
18) Když diskutuji o problému se svými kolegy, je pro mne snazší:
vidět věci "v širším rámci"
postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace
19) Co vás popisuje lépe? Jste spíše:
analytický typ
vciťující se typ
20) Často:
když něco začínám, vše si předem sepíšu a naplánuji, protože většinou nesnáším, když později musím něco podstatně změnit
neplánuji a spíše nechávám věci vyvíjet tak, jak se k nim postupně dostávám
21) Ve společnosti jiných lidí spíše:
začínáte rozhovor sám/a
přenechávám iniciativu druhým
22) Když pracuji na přidělené práci, mám tendenci k:
plynulé a nepřetržité práci ustáleným tempem
práci s velkými výdeji energie a následnými "prostoji"
23) V jaké situaci se cítíte lépe:
spíše v přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem
spíše proměnlivé, nestrukturované, s překvapením
24) Je horší:
být nespravedlivý a neměřit všem stejně
nemít slitování
25) Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:
smysl pro realitu
představivost
26)Když zazvoní telefon:
spěcháte, abyste jej zvedl/a první
doufáte, že jej zvedne někdo jiný
27) Moje jednání vede a řídí více:
hlava
srdce
28) Více obdivu si zaslouží schopnost:
umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický
rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je
29) Když mě napadne nová myšlenka, obvykle:
pro ni rychle vzplanu a podělím se o ni s ostatními
raději o ní hloubám trochu déle, než ji někomu sdělím
30) Řekli byste, že jste spíše:
důvtipná/ý
praktická/ý
31) Raději slyším:
konečný a neměnný výrok
zkusmý a předběžný výrok
32) Je větší chybou být:
tolerantní a smířlivý
nekompromisní a kritický
33) Jste spíše:
ranní ptáče
noční sova
34) Na jednáních mě pohoršují spíše lidé, kteří:
přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady
prodlužují jednání mnoha nepraktickými podrobnostmi
35) Při práci dávám většinou přednost tomu, zabývat se:
idejemi, principy, myšlenkami
lidmi, osobami, aktéry
36) O víkendech mám tendenci:
plánovat, co budu dělat
nechám, aby se věci vyvinuly a rozhoduji se v průběhu událostí
37) Při jednáních mám sklon:
rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvím
hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chci sdělit
38) Když něco čtu, obvykle:
se soustředuji ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno
čtu mezi řádky a vztahuji slova k jiným námětům a tématům
39) Když se mám rozhodovat ve spěchu, často:
se cítím nepříjemně a přeji si získat více informací
jsem schopen/a se rozhodnout i s údaji, které mám v danou chvíli k dispozici
40) Raději bych pracoval/a pro organizaci, kde:
bych měl/a práci s intelektuální stimulací
bych byl zaujat/a jejími cíli a posláním
41) Co vás imponuje více:
logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování
dobré, vřelé, harmonické mezilidské vztahy
42) V písemném projevu dáváte přednost:
věcnému stylu
obrazovému, metaforickému stylu
43) U dveří náhle zazvoní zvonek. Jste spíše:
podrážděn/a kdo to k vám zase "leze"
potěšen/a, že se na vás někdo přišel podívat
44) Dáváte přednost tomu:
nechat věci, aby se samy jen tak přihodily
zajistit, aby všechno bylo předem připraveno
45) Charakterizují vás spíše:
četné, spíše letmé a povrchnější kontakty s více lidmi
trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy s několika málo lidmi
46) Cítíte se zpravidla lépe:
po konečném rozhodnutí
když jsou věci ještě otevřeny
47) Spolehnete se spíše na svou:
zkušenost
intuici a tušení
48) Jste si jistější:
při logických úsudcích = správné-nesprávné
při hodnotových soudech = dobře-špatně
49) Raději se rozhoduji:
po té, co jsem si zajistil/a mínění ostatních
především podle vlastního uvážení
50) Obvykle dávám přednost tomu:
použít osvědčených metod, které znám spíše než
vymýšlet a zkoušet, jak by šly věci dělat nově a jinak
51) Raději:
se věnuji tomu, co je
přemítám o různých možnostech
52) K závěrům a rozhodnutím dospívám především na základě:
věcného zdůvodnění a logické analýzy
na základě toho, co cítím, že je správné a věřím, že je lidsky přijatelné
53) Nemám rád/a:
předem jasně nalinkované a naplánované věci se závaznými termíny
když jsou věci volné a nezávazné, bez pevného časového určení
54) Nejhezčí chvíle nejraději prožívám:
spíše s mnoha přáteli, s lidmi, s nimiž si rozumím, aniž je nutně musím znát nějak mimořádně dlouho
s několika málo lidmi, které dlouho a dobře znám
55) Mám ve zvyku:
poznamenávat si důležité schuzky a věci, které musím udělat či zařídit, do diáře, či plánovacího kalendáře
omezovat takovéto poznámky na minimum
56) Jednám spíše na základě:
vnitřního přesvědčení a pocitu, že je něco správné, které už nemusím dále příliš zkoumat
objektivně ověřených závěrů
57) Mimochodem jsem:
muž
žena
58) Je mi:
1 - 14 let
15 - 22 let
23 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 a více let